Klachten en feedback

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig geïnformeerd of behandeld hebben, u bent niet tevreden of juist wel of het resultaat van een behandeling is niet naar wens? Zegt u dat gerust! Mondhygiënist Praktijk Groningen streeft naar een maximale patiënttevredenheid. Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om u de best mogelijke zorg te bieden.
Desondanks kan het toch gebeuren dat u niet tevreden bent. Dan is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Laat het ons weten.
Waar kunt u terecht met uw klacht?
U kunt uw onvrede direct bespreken met uw behandelaar. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Een klacht kan op verschillende manieren kenbaar gemaakt worden:
• Per mail;
• Middels een brief;
• Telefonisch;
• Persoonlijk aan de receptie of in een behandelkamer;
• Middels een klachtenformulier die in de praktijk aanwezig is.

Wij adviseren onze patiënten het volgende:
Maak het bespreekbaar in de praktijk
De eerste stap die u kan zetten als u niet tevreden bent, is een gesprek met de behandelaar aanvragen. U kan uw klacht of vraag bij de behandelaar in een persoonlijk gesprek neerleggen. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. En de behandelaar kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de behandelaar belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. De ervaring leert dat een persoonlijk gesprek de beste manier is om een probleem op te lossen.
We komen er niet uit met elkaar
Is de klacht nog steeds niet naar tevredenheid opgelost dan kan u zich wenden tot de landelijke klachten commissie van NVM-mondhygiënisten.
Feedback
Wij werken in onze flexibele en sfeervolle praktijk continu aan kwaliteitsverbetering in verband met patiënten behandeling en vinden uw mening zeer belangrijk. Dat proces is nooit af. Wanneer u verbeterpunten opmerkt t.a.v. de communicatie, behandeling, werkwijze, inrichting, hygiëne, etc., horen wij dat graag. Uw kritiek, hoe moeilijk soms ook, is voor ons een geschenk: het is een kans op verbetering! Geef ons die kans. Mail uw suggesties, kritiek of lovende woorden naar de emailpraktijk. Samen worden we er beter van!