Huisregels

Deze huisregels dienen voor de handhaving van een goede organisatie waardoor onze werkzaamheden optimaal verlopen wat de kwaliteit ten goede komt. Daarnaast schept het helderheid voor u als patiënt waardoor vervelende discussies vermeden kunnen worden. Mobiele telefoons dienen, als vanzelfsprekend, tijdens een bezoek aan de praktijk uitgeschakeld te zijn.
Uw persoonlijke gegevens
Als zorgverlener zijn we verplicht om het burgerservicenummer (BSN) van iedere patiënt in onze administratie op te nemen en uw identiteit te controleren. Daarom dient u een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringspasje mee te brengen.

Heeft u wijzigingen in gegevens zoals: naam, adres, verzekering, telefoonnummer of e-mailadres, geef deze dan zo spoedig mogelijk door aan de balieassistente.
Uw gezondheid
Tijdens uw eerste bezoek verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik, de medische anamnese. Deze medische anamnese is een verplicht onderdeel van het patiëntendossier. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid te beantwoorden omdat dit van groot belang is om complicaties tijdens de behandelingen en medicijngebruik te voorkomen. Deze lijst vindt u onder het tabblad formulieren bij anamnese. Wij hebben in de praktijk ook exemplaren voor u ter beschikking.

Wijzigingen ten aanzien van uw gezondheid en medicijngebruik dient u op uw volgende bezoek kenbaar te maken. Eens per twee jaar vragen wij u opnieuw een schriftelijke medische anamneselijst in te vullen.
Afzeggen of vragen
We danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en verheugen ons op uw bezoek. Mocht er onverhoopt iets tussenkomen, dan verzoeken we u dit op tijd kenbaar te maken bij ons. Op tijd wil zeggen minimaal 1 werkdag van tevoren.
Als u dit op tijd en telefonisch of persoonlijk aan de balie doet is er niets aan de hand.

Als u zonder geldige reden niet binnen de gestelde termijn afzegt of zonder afzeggen niet verschijnt, dan zijn wij genoodzaakt om u de kosten voor de gereserveerde behandeltijd door te berekenen, namelijk voor iedere ingeplande 10 minuten het bedrag van 10 euro. Deze bedragen worden door uw verzekeraar niet vergoed.
Begroting
Voor behandelingen duurder dan € 150,- krijgt u altijd een begroting van de behandelaar. Hierop zijn alle kosten gespecificeerd. Het is raadzaam om vooraf bij uw verzekeraar te informeren of de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed wordt. Wij behandelen u alleen als u vooraf akkoord bent gegaan met de begrote kosten.
Verplichte uitschrijvingen
Indien u vaker zonder tijdig bericht afwezig bent, behouden wij ons het recht voor u uit te schrijven uit ons patiëntenbestand. Agressief gedrag wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving uit ons patiëntenbestand tot gevolg.
Als u nog vragen hebt of tussentijds informatie wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.